Alle onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op een evenement dat georganiseerd is door LTM Events, of in samenwerking met LTM Events.

  • Tijdens het betreden van een evenement op een locatie, zijn ook de huisregels van de betreffende locatie van toepassing, tenzij anders aangegeven.

  • Het betreden en bijwonen van een evenement zijn geheel op eigen risico van de bezoeker. LTM Events is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor
   lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek aan een evenement.

  • LTM Events is niet aansprakelijk voor schade/diefstal/verlies van eigendommen van bezoekers.

  • Toegangsbewijzen van evenementen mogen niet doorverkocht worden aan derden.

  • LTM Events ontleend zich te allen tijde het recht om data en tijden van evenementen te veranderen.

  • Door een evenement te betreden gaat men akkoord met het feit dat er beeldmateriaal gemaakt en verspreid kan worden voor promotiedoeleinden.

  • Bezoekers van een evenement dienen alle aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging op te volgen. Wordt dit niet nageleefd, kan met verwijderd worden.

  • Bezoekers die in het bezit en/of onder invloed zijn van drugs worden niet toegelaten bij een evenement.

  • Legitimatie is verplicht

  • Alcohol wordt alleen vergeven aan bezoekers van 18 jaar of ouder mits de bezoeker in het bezit is van een geldige vorm van legitimatie.

  • Bij het betreden van een evenement verklaart de bezoeker akkoord te gaan met visitatie van bagage en onderzoek aan kleding.

  • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van LTM Events geluid en/of beeldmateriaal te maken of te verspreiden.

  • Het in het bezit hebben van artikelen vernoemd in de wapenwet, of artikelen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn ten strengste verboden.

  • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.

  • Van elk gepleegd strafbaar feit doen wij direct aangifte bij politie.

  • In situaties waar de voorwaarden niet in voorzien, behoudt LTM Events altijd het recht om maatregelen te nemen.

  • Over toepassing van de voorwaarden is geen discussie mogelijk tijdens de avond. Voor eventuele op en of aanmerkingen kan men zich uitsluitend schriftelijk (binnen 14 dagen) wenden tot LTM Events.

  • Tijdens het betreden van een evenement op een locatie, zijn ook de huisregels van de betreffende locatie van toepassing, tenzij anders aangegeven.